Skip Navigation LinksNews
Tüm Haberleri Göster

Kıbrıs’ta Muhtemel Federal Çözüm DAÜ’de Tartışıldı

Kıbrıs’ta Muhtemel Federal Çözüm DAÜ’de Tartışıldı
Yayınlanma Tarihi: 19 Kasım 2019, Salı


Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Kıbrıs'ta Muhtemel Federal Çözüm Üzerine Değerlendirmeler" başlıklı çalıştay, geçtiğimiz günlerde DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi binasında yer alan BEA5 No'lu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. DAÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy'un moderatörlüğünde düzenlenen çalıştayın davetli konuşmacısı ise, dünyaca ünlü siyaset bilimci Prof. Dr. Jan Erk oldu.

Çalıştayın katılımcıları arasında; DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen, DAÜ Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Arzu Alibaba, Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu, Yrd. Doç. Dr. Seda Orbay, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Aydın Atılan Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Gör. Mustafa Erçakıca da yer aldı. Çalıştaya konuya ilişkin ilgileri nedeniyle gençlik örgütleri de katıldı. Eğitimde Gençlik İnisiyatifi, Bağımsız Gençlik Platformu, Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu temsilcilerinin katıldığı çalıştayda; Kıbrıs'ta Muhtemel Federal Sistemin ana hatları, dünya üzerinde başarılı ve başarısız federal sistemler, kimlik, etnisite, yetki paylaşımı ve federal sistemlerin kurumsal, politik ve sosyolojik boyutları üzerinde duruldu.

Federal Sistemin Yapısı Ele Alındı

Kıbrıs uyuşmazlığı ve çözümü konusu, uluslararası hukukun en uzun süren meselelerinden biri olarak addediliyor. Kıbrıs'ta muhtemel bir çözümün uluslararası odaklarca federal sistem biçiminde açıklandığı biliniyor. Ayrıca Kıbrıs'ta muhtemel bir çözümle ilgili federal sistem dışında farklı çözüm parametreleri üzerinde de kamuoyunda birçok farklı fikir ortaya atılıyor. Çalıştayda bu fikirlerin tartışılmasının yanı sıra; BM Güvenlik Konseyi kararları ve Müzakere Masası'nın üzerinde durduğu devlet biçimi federal sistem olduğundan, özel olarak bu konu ele alındı. Kamuoyundaki tartışmaların gerek federal sistemin yapısı, gerekse de eşit iki toplumlu bir federal sistemin tasarımı konusunda pek fazla bilgi verici olmamakla birlikte çoğu zaman da bilgi kirliliği yaratabilmesi sebebiyle, Kıbrıs'ta muhtemel bir federal sistemin kurumsal tasarımı, yapısı, sosyolojik ve politik boyutu gibi konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Çalıştayda genel olarak federalizmin açıklanması, federal sistemin kurumsal tasarımı ve sürdürülebilir bir federal sistem açısından gereklilikler, federal sistemin yetki paylaşımı ve anayasal yetki paylaşımı katalogları, federal sistemlerde uyuşmazlıklar ve uyuşmazlık çözümü gibi bu alana özgü konu başlıklarının Kıbrıs konusu üzerinden tartışılması hedeflendi.


DAÜ Web Siteleri