Skip Navigation LinksPolitical Science (B.A.)

Siyaset Bilimi Lisans Programı (B.A.)

Siyaset Bilimi Lisans Programı; öğrencilerin devlet, siyasal iktidar, egemenlik siyasi rejimler ve demokrasi, siyasal düşüncelerin tarih içindeki gelişimi ve değişimi, siyasi partiler, seçim sistemleri, kamuoyu vb. kavramlarla ilgili bilgiler kazanmaları, bu kavram ve öğreti ile ilgili eleştirel düşünceler geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Program; bu hizmetleri sunan yerel, ulusal ve uluslararası bürokratikyapıların ortaya çıkmasında etkili olan yasalar, yapılar, inançlar, kültürler, tarihsel süreçler ve yaşanmış deneyimler üzerinde odaklanmaktadır. Böylece program çeşitli siyasal sistemlerdeki farklılıkları da karşılaştırmalı olarak incelemekte ve değerlendirmektedir.

Genel Bilgi

Siyaset Bilimi Lisans Programın’nın temel amacı, bölüm öğrencilerine bir taraftan siyaset biliminin bütün alt dallarında bilgilenmelerini sağlamak diğer taraftan da genel bir formasyon kazandırmaktır. Bunun için Siyaset Bilimi Lisans Programı, birinci ve ikinci yılında fakültenin diğer bölüm ve programları ile ortak olarak yürütülmekte; diğer fakültelerden de seçmeli dersler alınarak genel kültür ve bilginin artırılması sağlanmaktadır. Genelde dönem içinde ödevler ve kısa sınavlar, bir ara sınav ve bir final sınavı ile dönem değerlendirmesi yapılmaktadır. Üçüncü ve son sınıfta teorik ve uygulamalı projelere ağırlık verilerek öğrencilerin analitik ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Akreditasyonlar

FIBAA: Foundation for International Business Administration Accreditation
Foundation for International Business Administration Accreditation
https://www.fibaa.org/

Eğitim / Öğrenim

Siyaset Bilimi programında tüm dersler ve sınavlar İngilizce olarak verilmektedir. Bu özellik öğrencilerin yabancı dil yeteneklerini hızla geliştirmelerine ve kendi alanlarında olduğu kadar sosyal etkinliklere de aktif olarak katılmalarına hizmet etmektedir. Öğretim faaliyetlerinin küçük sınıflarda yapılması ve her öğrenciye bire bir akademik diyalog geliştirme ve etkin akademik danışman hizmetinden yararlanma olanağının sunulması programın başlıca özelliklerindendir. Böylece öğrencilerin kendine güvenen, katılımcı ve eleştirel bireyler olarak akademik donanımlarını geliştirmelerine yardımcı olan bir ortam sunulmaktadır. Öğretim faaliyetleri, öğrencilerin zorlu eğitim hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamaya istekli olan kozmopolit bir yapıya sahip yetenekli bir akademik kadro tarafından yürütülmektedir.

Olanaklar

Siyaset Bilimi öğrencileri internet bağlantısı bulunan 6 bilgisayar laboratuvarından ücretsiz yararlanma olanağına sahiptirler. Derslerin video, projektör, bilgisayar ve internet bağlantısıyla donatılmış multi-medya dersliklerde yapılması öğrencilere daha etkin bir öğrenme ve yaratıcılıklarını geliştirme olanağı sunmaktadır. Ders planları ve ders kitapları günün ihtiyaçlarına göre yenilenerek öğrencilere ilgi alanlarındaki gelişmeleri yakından izleme olanağı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra üniversite, aralarında tam teşekküllü bir sağlık merkezi, modern öğrenci yurtları, spor merkezi, yüzme havuzu, tenis kortları, restoranlar ve bir kitapevi aracılığıyla öğrencilere hizmet sunmaktadır. Kampüs içinde ayrıca banka ve posta hizmetleri sunulmaktadır.

Kariyer Olanakları

Bölümden mezun olan en başarılı öğrenciler eğitimlerine lisansüstü programlarda devam etme olanağı elde edeceklerdir. Ayrıca program; mezunların siyasal bilim alanındaki eğitim çalışmalarında görev almalarını, bilimsel araştırma yürütmelerini, kamu görevlisi olarak istihdam edilmelerini, siyasal etkinliklere katılmalarını veya genel anlamda küreselleşme sürecinin gerekliliklerini karşılamalarını sağlayan bir ortam sunmaktadır.

Yukarıdakilere ek olarak Siyaset Bilimi Programı, öğrencilerin okuma, yazma, sunuş yapma, analiz etme, tartışma, organize etme, internet kullanma ve eleştirme gibi yeteneklerini geliştirmeye yönelik bir formasyon kazandırmakta ve bu nedenle özel sektörde de istihdam edilmelerini kolaylaştırmaktadır.

İletişim

Tel: +90 392 630 1401
Faks: +90 392 365 1017
E-posta: fbe@emu.edu.tr
Web: ir.emu.edu.tr


Dersler hakkında detaylı bilgi almak için bölüm ve/veya fakülte ile iletişime geçebilirsiniz.

Ref. Ders Kodu Ders Adı Ders Lab Tut. Kredi ECTS Syl.
Dönem 1
1A711 PSIR101 Küresel Siyasete Giriş - - - 3 6
1A712 ECON101 Ekonomiye Giriş - I 3 - 1 3 7
1A713 MGMT171 Bilgi Teknolojilerine Giriş - I 3 - 1 3 5
1A714 MATH105 Sanat ve Sosyal Bilimler için Matematik 3 1 1 3 6
1A715 ENGL181 Akademik İngilizce - I 5 1 - 3 4
1A715 ENGL191 İngilizce'de İletişim - I 3 1 - 3 4
1A716 HIST280 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 - - 2 2
1A716 TUSL181 İkinci Dil Olarak Türkçe 2 - - 2 2
Dönem 2
1A721 PSIR104 Siyaset Bilimine Giriş - - - 3 6
1A722 PSIR120 Hukuka Giriş - - - 3 7
1A723 ECON102 Ekonomiye Giriş - II 3 - 1 3 7
1A724 PSIR172 Siyaset Bilimi&Uluslararası İlişkilerde Uygulamalı Beceriler 3 - - 3 6
1A725 ENGL182 Akademik İngilizce - II 5 1 - 3 4
1A725 ENGL192 İngilizce'de İletişim - II 3 - 1 3 4
Dönem 3
1A731 PSIR201 Uluslararası İlişkiler Teorisi ve Uygulamaları - - - 3 6
1A732 PSIR203 Siyaset ve Toplum - - - 3 6
1A733 PSIR205 Avrupa Siyasi Tarihi - I 3 - - 3 6
1A734 STAT201 İstatistik - I 3 1 - 3 6
1A735 MGMT211 İşletmelerde İletişim 3 - - 3 6
Dönem 4
1A741 PSIR206 Avrupa Siyasi Tarihi - II 3 - - 3 6
1A742 PSIR210 Uluslararası Örgütler - - - 3 7
1A743 PSIR212 Karşılaştırmalı Siyaset - - - 3 7
1A744 PSIR220 Araştırma Tasarımı - - - 3 6
1A745 UE01 Üniversite Geneli Seçmeli - I 3 - - 3 4
Dönem 5
1A751 PSIR303 Bölgesel Politika 3 - - 3 6
1A752 PSIR307 Siyasal Düşünceler Tarihi 3 - - 3 7
1A753 PSIR309 Siyasal Kültür 3 - - 3 6
1A754 MGMT101 İşletmeye Giriş - I 3 - - 3 6
1A755 FINA319 Uluslararası Finans Kuruluşları ve Politikaları 3 - - 3 5
Dönem 6
1A761 PSIR308 Karşılaştırmalı Siyaset : Avrupa 3 - - 3 7
1A762 PSIR310 Kalkınma Politikaları - - - 3 7
1A763 UE02 Üniversite Geneli Seçmeli - II 3 - - 3 4
1A764 AE01 Alan Seçmeli Dersi - I 3 - - 3 6
1A765 AE02 Alan Seçmeli Dersi - II 3 - - 3 6
Dönem 7
1A771 PSIR401 Çağdaş Siyasal İdeolojiler - - - 3 7
1A772 PSIR409 Geçiş ve Sivil Toplum Politikaları - - - 3 7
1A773 AE03 Alan Seçmeli Dersi - III 3 - - 3 6
1A774 AE04 Alan Seçmeli Dersi - IV 3 - - 3 6
1A775 UE03 Üniversite Geneli Seçmeli - III 3 - - 3 4
Dönem 8
1A781 PSIR406 Siyasal Katılım - - - 3 6
1A782 PSIR412 Dünya Siyasetinden Seçme Konular - - - 3 6
1A783 AE05 Alan Seçmeli Dersi - V 3 - - 3 6
1A784 AE06 Alan Seçmeli Dersi - VI 3 - - 3 6
1A785 AE07 Alan Seçmeli Ders - VII 3 - - 3 6
DAÜ Web Siteleri