Skip Navigation LinksInternational Relations Doctoral Program (Ph.D.)

Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

Uluslarası İlişkiler doktora programı öğrencilerin uluslararası politik analiz becerileriyle, Uluslararası İlişkiler alanındaki araştırma becerilerini geliştirerek ve öğrencilere uluslararası ilişkiler alanını profesyonel olarak tanıtarak akademik kariyerlerine hazırlar. Doktora programı Uluslararası İlişkiler Teorisi, Uluslararası Hukuk, Çatışma Çözümleme, Uluslararası Politik Ekonomi, Yabancı Politika Analizi ve Karşılaştırmalı Politika gibi Uluslararası İlişkiler disiplininin alt konularına da değinerek öğrencilerin uluslararası ilişkiler alanının alt konuları konusunda da uzmanlaşmalarını sağlar. Bölgesel eğitim Avrupa, Kıbrıs, Türkiye, Ortadoğu ve Orta Asya’yı kapsamaktadır. Uluslararası İlişkiler doktora programı akademik alanda uzmanlaşmak ya da ülkelerinin diplomatik veya uluslararası servislerinde çalışmak isteyen adaylar için uygundur. Program 8 ders, yazılı ve sözlü doktora yeterlilik sınavı, tez önerisinin ve doktora tezinin savunmasını içerir.

Kayıt - Kabul Koşulları

Lisansüstü programlara başvuran öğrencilerden, Enstitü tarafından belirlenen genel kayıt-kabul şartlarını sağlamaları beklenir. Genel olarak İşletme ve Ekonomi Fakültesinde lisansüstü bir programa kayıt yaptırmak isteyen ve başka bir alanda lisans seviyesinde mezun olan öğrenciler başvurdukları lisansüstü programlarda belirtilen önkoşullu dersleri başarıyla tamamladıktan sonra ilgili lisansüstü programa kayıt yaptırabilirler.

Araştırma Alanları

Çatışma Çözümleri; Kıbrıs Çalışmaları’nı da içine alan bölgesel konular içerir.

Türk Siyaseti odaklı dış politika analizi ve stratejik karar alma odaklı Türkiye Siyasetini (Türk Dış Politikası, Türkiye-AB İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu), ve Amerika Birleşik Devletleri dış politikasını, uluslararası diplomasiyi içeren geniş dış politika ilişkileri.

Otoriter rejimlerden cumhuriyetlere geçişleri ve Orta Doğu’da değişim taleplerini de içeren Çağdaş Orta Doğu meseleleri.

Küresel Politik Ekonomi; küreselleşme/bölgeselleşmenin toplum üzerindeki etkisi, AB genişlemesi, ve Avrupalılaşma.

Uluslararası Hukuk; uluslararası insan hakları ve demokratikleşme, uluslararası hukuk, anlaşmazlık çözümleri üzerine özelleşir.

İletişim

Tel: +90 392 630 1401
Faks: +90 392 365 1017
E-posta: fbe@emu.edu.tr
Web: ir.emu.edu.tr

Dersler hakkında detaylı bilgi almak için bölüm ve/veya fakülte ile iletişime geçebilirsiniz.

Ders Adı Kredi Ders Tut.
INTL600 Doktora Tezi - - -
INTL601 Uluslararası İlişkiler Teorisi

Seminer uluslararası ilişkilerdeki güncel teorik tartışma konuları üzerine odaklanacaktır. Seminer, Uluslararası İlişkiler teorisinin temellerini inceleyecek, temel konseptleri ve güncel olarak kullanılan teorileri araştıracak ve bir çok yeni akıma vurgu yapacaktır. Küresel fenomene meydan okumak Vestfalya düzeni çerçevesinde teorileştirmede geleneksel yaklaşımların uygulanabilirliğine dair sorular ortaya çıkarır, bu da geleneksel bakış açılarını sorunsallaştırır.

3 - -
INTL602 Uluslararası Hukuk ve Organizasyon

Seminer uluslararası hukuk ve uluslararası örgütler konusunda çatışan vizyonları ve 'geleneksel' ile 'yeni' uluslararası hukuk arasındaki gerilimin algılarını incelemeyi amaçlamaktadır. Seminer, uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler arasındaki bağlantı üzerine kuramlandırılacaktır. Ayrıca, seminer uluslararası hukukun parçalanma sürecini ve çeşitlendirilmesi yanı sıra genişlemesinden kaynaklanan zorlukları analiz etmeyi hedeflemektedir.

3 - -
INTL603 Küresel Siyasi Ekonomi

Devletlerarası ilişkiler bağlamında dünya ekonomisinin ortaya çıkışı ve dönüşümünün analizi yapılacaktır. Ders hegemonyanın doğasını, ve uluslarası seviyede siyasi ve ekonomik kuruluşların oluşumundaki rolünü dikkate alacaktır. Ayrıca, modern düşünce biçiminin küresel ekonomi hakkındaki epsitemolojik ve ontolojik desteklerini ele alacak ve araştırma öğrencileri için bu alandaki güncel tartışma konularına giriş yapacaktır.

3 - -
INTL604 Araştırma Yöntemleri

Seminerin amacı, lisansüstü öğrencileri bilimsel tez tasarısının geliştirilmesi yoluyla tez araştırma görevi için hazırlamaktır. Buna ek olarak, seminer araştırma sürecine giriş; Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Siyaset disiplinlerinde araştırma tasarımı; literatürdeki tartışmalar ve örnekler; epistemolojik ve metodolojik konular; biçimlendirme sorunları ve bireysel tez taslaklarının hazırlanması gibi konuları kapsamaktadır.

3 3 -
REQ1 Seçmeli Ders 3 3 -
REQ2 Seçmeli Ders 3 3 -
REQ3 Seçmeli Ders 3 3 -
REQ4 Seçmeli Ders 3 3 -
INTL699 Doktora Yeterlilik Sınavı 3 - -
INTL698 Seminer

Bu seminerin amacı öğrencilerin Uluslararası İlişkiler anabilim dalı ile ilgili genel bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve ayrıca doktora araştırmaları için gerekli olan geniş düşünsel (entellektüel) ve yöntembilimsel (metodolojik) konularda tavsiye alabilecekleri bir öğrenim ortamı oluşturmaktır. Seminer ayrıca, öğrencilere doktora çalışmalarında ilerlemelerini garantilemek için, bir araştırmacya gereken pratik beceriler, araştırma etiği ve diğer gerekli araçlarla ilgili geniş bir eğitim sunmayı amaçlamaktadır. Ders, öğrencilerin yazım süreçlerini canlandırarak akran gözden geçirme (peer review) ve akademik değerlendirme kıstasları hakkında farkındalık kazanmaları için bir taban oluşturacaktır. Bu seminer dersi öğrencilere DAÜ akademik topluluğu içerisinde bulunan diğer araştırmacılarla ağlar oluşturma fırsatı sunması açısından önemli bir yer tutacaktır.

- 1 -
DAÜ Web Siteleri