Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

Uluslarası İlişkiler doktora programı öğrencilerin uluslararası politik analiz becerileriyle, Uluslararası İlişkiler alanındaki araştırma becerilerini geliştirerek ve öğrencilere uluslararası ilişkiler alanını profesyonel olarak tanıtarak akademik kariyerlerine hazırlar. Doktora programı Uluslararası İlişkiler Teorisi, Uluslararası Hukuk, Çatışma Çözümleme, Uluslararası Politik Ekonomi, Yabancı Politika Analizi ve Karşılaştırmalı Politika gibi Uluslararası İlişkiler disiplininin alt konularına da değinerek öğrencilerin uluslararası ilişkiler alanının alt konuları konusunda da uzmanlaşmalarını sağlar. Bölgesel eğitim Avrupa, Kıbrıs, Türkiye, Ortadoğu ve Orta Asya’yı kapsamaktadır. Uluslararası İlişkiler doktora programı akademik alanda uzmanlaşmak ya da ülkelerinin diplomatik veya uluslararası servislerinde çalışmak isteyen adaylar için uygundur. Program 8 ders, yazılı ve sözlü doktora yeterlilik sınavı, tez önerisinin ve doktora tezinin savunmasını içerir.

Kayıt - Kabul Koşulları

Lisansüstü programlara başvuran öğrencilerden, Enstitü tarafından belirlenen genel kayıt-kabul şartlarını sağlamaları beklenir. Genel olarak İşletme ve Ekonomi Fakültesinde lisansüstü bir programa kayıt yaptırmak isteyen ve başka bir alanda lisans seviyesinde mezun olan öğrenciler başvurdukları lisansüstü programlarda belirtilen önkoşullu dersleri başarıyla tamamladıktan sonra ilgili lisansüstü programa kayıt yaptırabilirler.

Araştırma Alanları

Çatışma Çözümleri; Kıbrıs Çalışmaları’nı da içine alan bölgesel konular içerir.

Türk Siyaseti odaklı dış politika analizi ve stratejik karar alma odaklı Türkiye Siyasetini (Türk Dış Politikası, Türkiye-AB İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu), ve Amerika Birleşik Devletleri dış politikasını, uluslararası diplomasiyi içeren geniş dış politika ilişkileri.

Otoriter rejimlerden cumhuriyetlere geçişleri ve Orta Doğu’da değişim taleplerini de içeren Çağdaş Orta Doğu meseleleri.

Küresel Politik Ekonomi; küreselleşme/bölgeselleşmenin toplum üzerindeki etkisi, AB genişlemesi, ve Avrupalılaşma.

Uluslararası Hukuk; uluslararası insan hakları ve demokratikleşme, uluslararası hukuk, anlaşmazlık çözümleri üzerine özelleşir.

İletişim

Tel: +90 392 630 1401
Faks: +90 392 365 1017
E-posta: fbe@emu.edu.tr
Web: ir.emu.edu.tr

* Seçmeli dersler hakkında detaylı bilgi almak için bölüm ve/veya fakülte ile iletişime geçebilirsiniz.

Ders Kodu Ders Adı Kredi Ders Saati (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta)
INTL600 Doktora Tezi - - -
INTL601 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3 3 -
INTL602 Uluslararası Hukuk ve Organizasyon 3 - -
INTL603 Küresel Siyasi Ekonomi 3 3 -
INTL604 Araştırma Yöntemleri 3 3 -
REQ1 Seçmeli Ders 3 3 -
REQ2 Seçmeli Ders 3 3 -
REQ3 Seçmeli Ders 3 3 -
REQ4 Seçmeli Ders 3 3 -
INTL699 Yeterlilik Sınavı - - -
INTL698 Seminer - - -

International Relations Doctoral Program (Ph.D.)