Skip Navigation LinksPrograms

Programlar

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, yüksek lisans ve doktora derecesinde eğitim sunmaktadır. Lisans derecesinde sosyoloji, ekonomi ve diğer sosyal bilimler dersleri ile ilgili genel bir eğitim müfredatı izlemektedir. Bölüm, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanına disiplinler arası bir yaklaşım sunmaktadır. Bölümün müfredatı uluslararası ilişkiler teorisi, uluslararası politik ekonomi, uluslararası hukuk, uluslararası güvenlik, karşılaştırmalı siyaset, dış politika analizi, ve alan çalışmaları dahil olmak üzere geniş bir yelpazeyi içermektedir. Bölümümüz dünya sisteminin Soğuk Savaş sonrası dönüşümü üzerinde durmaktadır. Küresel siyaset üzerinde yapılan çağdaş tartışmaların yaygın temalarını oluşturan küreselleşme, uluslar üstü bütünleşmeler ve ayrışmalar üzerinde durmaktadır. Yüksek lisans programları akademik araştırma becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Öğrenciler bir sonraki akademik kariyerlerinde de kullanabilecekleri tez olarak özgün araştırmalarını sunmak zorundadır. Bu amaçla, Avrupa Birliği ve Orta Doğu alanlarında birçok seçmeli ders sunmaktayız. Coğrafi konumuz, iki önemli bölgenin süreklilik ve değişim süreçlerini yakından takip etmemize olanak sağlamaktadır. Kampusumuzda bulunan Kıbrıs Politikaları Merkezi ile birlikte öğrenciler uluslararası konferanslara katılabilmekte ve ünlü bilim adamlarıyla tanışma fırsatı yakalamaktadırlar. 

Program AdıDereceEğitim Süresi (Yıl)
Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiLisans / B.A.4
Uluslararası İlişkilerLisans / B.A.4
Diplomasi ve Çatışma Yönetimi (Tezli)Master / M.A.1 - 2
Uluslararası İlişkiler (Tezli)Master / M.A.1 - 2
Uluslararası İlişkiler (Tezsiz) **Master / M.A.1 - 1.5
Uluslararası İlişkilerDoktora / Ph.D.3.5 - 5
DAÜ Web Siteleri