Skip Navigation LinksDiplomacy-and-Conflict-Management

Diplomasi ve Çatışma Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Diplomasi ve Çatışma Yönetimi programı Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk ve Küresel Yönetişim gibi çeşitli bilim dallarını kapsamaktadır. Program, hem teorik hem de pratik açıdan çatışma ve çözüm alanının genel bir çerçevesini vermektedir. Programın içinde temel kavramlar, tanımlamalar, çatışma nedenleri konusunda teoriler ve yaklaşımlar ve çatışmaya müdahale yaklaşımları sunulmaktadır. Bu anlamda çatışmanın kaynakları, nedenleri, faktörleri, paydaşları ve onların çıkar ve pozisyonları, çatışma dinamikleri, çeşitli önleyici metotlar, çatışmayı dönüştürme sürecine dâhil olan müzakere ve üçüncü taraf müdahalesi gibi temel konular programda öğrencilere sunulacak içeriklerdir. Hem kuramsal hem de pratik boyutlar içeren bu program, yerel arabuluculuktan uluslararası insani yardım ve barış inşa organizasyonlarıyla çalışmaya kadar uzanan kariyerler için gerekli bilgi ve becerileri sağlamaktadır. Program aynı zamanda yerel, bölgesel ve küresel aktörler arasında bağlantılar kurarak, programa katılacak öğrencilere yararlı olabilecek bağlantıları sağlayacaktır.

Kayıt - Kabul Koşulları

Yüksek Lisans (M.S.) programına başvuran adayların Sosyal Bilimler alanında edinilmiş bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Adayların genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.5 olması beklenir.

Araştırma Alanları

Çatışma çözümü, arabuluculuk ve barış inşası, uluslararası hukuk teorisi, uyuşmazlıkların çözümü, deniz hukuku, federalizm politikaları, kimlik ve milliyetçilik politikaları, tarih eğitiminin siyaseti, siyasi yolsuzluk, uluslararası göç, anket analizi, devlet-toplum ilişkileri, sosyal konstrüktivizm, müzakereci forumlar, hareket özgürlüğü, göç, ayrımcılık karşıtı yasalar ve post-pozitivist siyasi düşünce, eleştirel ekonomi politik, siyasal İslam, Ortadoğu siyaseti, Selefi Cihadizm, kitle imha silahları, nükleer silahların yayılması, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği (AB) genişlemesi, AB'de azınlık hakları, uluslararası hukukta AB, AB ve uyuşmazlıkların çözümü, çağdaş Türk siyaseti, Türk dış politikası, Kıbrıs sorunu ve uluslararası hukuk, Kıbrıs siyaseti

İletişim

Tel: +90 392 630 1401
Faks: +90 392 365 1017
E-posta: fbe@emu.edu.tr
Web: ir.emu.edu.tr


Dersler hakkında detaylı bilgi almak için bölüm ve/veya fakülte ile iletişime geçebilirsiniz.

Ders Adı Kredi Ders Tut.
INTL500 Master Tezi - - -
INTL514 Küresel Yönetim 3 3 -
INTL521 Araştırma Yöntemleri

Seminerin amacı, lisansüstü öğrencileri bilimsel tez tasarısının geliştirilmesi yoluyla tez araştırma görevi için hazırlamaktır. Buna ek olarak, seminer araştırma sürecine giriş; Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Siyaset disiplinlerinde araştırma tasarımı; literatürdeki tartışmalar ve örnekler; epistemolojik ve metodolojik konular; biçimlendirme sorunları ve bireysel tez taslaklarının hazırlanması gibi konuları kapsamaktadır.

3 3 -
INTL550 Uyuşmazlık Teorileri ve Uyuşmazlık Dönüşümü

Ders teoride ve gerçek hayatta uluslararası ve etnik uyuşmazlıkları incelemenin yanı sıra bu uyuşmazlıkların olası çözümleri araştırmayı hedeflemektedir. Burada uyuşmazlar arasında barış inşası ve uzlaşma süreçlerine gerçek hayattan örneklerle özel bir önem verilecek. Buna ek olarak, daha geniş uyuşmazlıkların çözüm alanı içinde pazarlık (müzakere), "üçüncü taraflarca" arabuluculuk ve alternatif uyuşmazlık çözüm süreçleri araştırılacaktır.

3 3 -
INTL551 Müzakere ve Uzlaşma : Teorileri ve Uygulamaları

Ders, uluslararası müzakere ve arabuluculuğun kuram ve uygulaması inceler. Buna ek olarak ders, pazarlık (müzakere) süreci ve maddeleri, çatışma önleme, müzakere ve arabuluculuk becerilerinin anlaşılması ve geliştirilmesi gibi konular üzerinde durmaktadır.

3 3 -
REQ1 Seçmeli Ders 3 3 -
REQ2 Seçmeli Ders 3 3 -
REQ3 Seçmeli Ders 3 3 -
INTL598 Seminer - - -
DAÜ Web Siteleri