Skip Navigation LinksInternational Relations (with Thesis) Master's Program

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı, öğrencilere uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans düzeyinde eğitim vermenin yanı sıra, onları doktora seviyesinde eğitime de hazırlar. Programda eğitim görmek isteyen adaylardan ilgili alanda lisans diplomasına sahip olmaları beklenir. Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı aynı zamanda kamu sektörü ve özel sektördeki ara elemanlar tarafından tercih edilen bir programdır.

Geniş kapsamlı Uluslararası İlişkiler alanına paralel biçimde disiplinlerarası eğitim içeren program, Uluslararası İlişkilerin sosyal bilimlerle artan ilişkisi ve mezunları kamu sektörü ve özel sektörde bekleyen mesleklerin çeşitliliği göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Program eleştirel düşünce, tartışma ve geribildirimi içeren, birbiriyle bağlantılı eğitim ve araştırmaya ağırlık vermektedir.

Kayıt - Kabul Koşulları

Lisansüstü programlara başvuran öğrencilerden, Enstitü tarafından belirlenen genel kayıt-kabul şartlarını sağlamaları beklenir. Genel olarak İşletme ve Ekonomi Fakültesinde lisansüstü bir programa kayıt yaptırmak isteyen ve başka bir alanda lisans seviyesinde mezun olan öğrenciler başvurdukları lisansüstü programlarda belirtilen önkoşullu dersleri başarıyla tamamladıktan sonra ilgili lisansüstü programa kayıt yaptırabilirler.

Araştırma Alanları

Çatışma Çözümleri; Kıbrıs Çalışmaları’nı da içine alan bölgesel konular içerir.

Türk Siyaseti odaklı dış politika analizi ve stratejik karar alma odaklı Türkiye Siyasetini (Türk Dış Politikası, Türkiye-AB İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu), ve Amerika Birleşik Devletleri dış politikasını, uluslararası diplomasiyi içeren geniş dış politika ilişkileri.

Otoriter rejimlerden cumhuriyetlere geçişleri ve Orta Doğu’da değişim taleplerini de içeren Çağdaş Orta Doğu meseleleri.

Küresel Politik Ekonomi; küreselleşme/bölgeselleşmenin toplum üzerindeki etkisi, AB genişlemesi, ve Avrupalılaşma.

Uluslararası Hukuk; uluslararası insan hakları ve demokratikleşme, uluslararası hukuk, anlaşmazlık çözümleri üzerine özelleşir.

İletişim

Tel: +90 392 630 1401
Faks: +90 392 365 1017
E-posta: fbe@emu.edu.tr
Web: ir.emu.edu.tr

Dersler hakkında detaylı bilgi almak için bölüm ve/veya fakülte ile iletişime geçebilirsiniz.

Ders Adı Kredi Ders Tut.
INTL500 Master Tezi - - -
INTL511 İleri Düzey Uluslararası İlişkiler Kuramı

Uluslararası ilişkiler teorisinin kapsamlı araştırması, dünya siyasetine çağdaş yaklaşımları ve bunların siyaset geliştirmeyle olan ilişkisini vurgulayarak, problem çözme ve uluslararası ilişkilerde bilgiyi edinimi.

3 3 -
INTL514 Küresel Yönetim 3 3 -
INTL521 Araştırma Yöntemleri

Seminerin amacı, lisansüstü öğrencileri bilimsel tez tasarısının geliştirilmesi yoluyla tez araştırma görevi için hazırlamaktır. Buna ek olarak, seminer araştırma sürecine giriş; Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Siyaset disiplinlerinde araştırma tasarımı; literatürdeki tartışmalar ve örnekler; epistemolojik ve metodolojik konular; biçimlendirme sorunları ve bireysel tez taslaklarının hazırlanması gibi konuları kapsamaktadır.

3 3 -
INTL522 Uluslararası Siyasal Ekonomi

Küresel ekonomiyi veya milletler arası ilişkileri anlamak için ana teorik yaklaşımlar nelerdir? Bretton Woods?da tasarlanan uluslararası finans ve ticaret kurumları, ekonomik ve siyasi gücün küresel biçimlendirilmesinde ne gibi roller oynadı? Dünyanın çeşitli bölgelerinde küresel kalkınma ve azgelişmişliğin belirleyici etkenleri nelerdir? Küresel Kuzey ve Küresel Güney?deki ekonomik değişimin doğası nedir?

3 3 -
REQ1 Seçmeli Ders 3 3 -
REQ2 Seçmeli Ders 3 3 -
REQ3 Seçmeli Ders 3 3 -
INTL598 Seminer - - -
DAÜ Web Siteleri