Skip Navigation LinksInternational Relations (B.A)

Uluslararası İlişkiler Lisans Programı (B.A)

Uluslararası İlişkiler Lisans Programı, öğrencilerine, hızla değişen dünyamızdaki olguları anlama ve onları etkileme yetisi kazandırmaya çalışmaktadır. Bu program, öğrencileri hem kendilerine hem de toplumlarına katkı sağlayabilecekleri bilgi birikimi ve kabiliyetlerle donatmak üzere dizayn edilmiştir. Bölümümüz özgün araştırma ve yayınlarla, uluslararası akademik ortama katkı yapma çabası içerisindedir.

Genel Bilgi

Programın ilk yılında fakültenin diğer programları ile ortak program yürütülmekte olup daha çok teorik bilgiye ağırlık verilmektedir. Genelde dönem içinde ödevler, bir ara sınav ve bir final sınavı ile dönem değerlendirmesi yapılmaktadır. İkinci sınıfta teorik bilgi yanında projeler yapılmaktadır. Her ülke vatandaşı öğrencinin katılması özendirilen gruplarda öğrenciler farklı kültürlerin bakış açıları ile zenginleştirilmiş, yabancı dilin etkin kullanıldığı projelerde yer alarak dünya ile rekabet etmeye hazırlanmaktadırlar.

Akreditasyonlar

FIBAA: Foundation for International Business Administration Accreditation
Foundation for International Business Administration Accreditation
https://www.fibaa.org/

Eğitim / Öğrenim

Dünya Siyaseti üzerine kuramsal ve uygulamalı düşünme yetisi kazandırmaktadır. Program; Uluslararası İlişkiler Kuramı, Uluslararası Siyasal Ekonomi, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Güvenlik, Dış Siyaset Analizi ve Alan Çalışmaları gibi geniş bir spektrumda sunulan derslerden oluşmaktadır. Küresel siyaset üzerinde yapılan çağdaş tartışmaların yaygın temalarını oluşturan küreselleşme, uluslar üstü bütünleşmeler ve ayrışmalar üzerinde durulmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin, Avrupa Birliği ve Orta Doğu konularında çok sayıda seçmeli ders alabilme olanakları vardır. Öğrencilerimiz, bünyemizde bulunan çeşitli merkezler vasıtasıyla, çeşitli uluslararası bilim insanlarıyla etkileşim içerisine girebilmekte ve konferanslara katılabilmektedirler.

Olanaklar

Uluslararası İlişkiler Programı, uluslararası düzeyde değer bulan Lisans ve Yüksek Lisans dereceleri sunmaktadır.

• Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin kurmuş olduğu Uluslararası İlişkiler Kulübü, akademik personel ile öğrenciler arasında güçlü bir bağ niteliği taşımaktadır. Kulüp, aynı zamanda konferans, panel, seminer gibi sosyal ve bilimsel aktiviteler organize etmektedir.

• Bölümümüz, başarılı öğrencilere burs imkanları sağlamaktadır.

• Bölümümüzün elektronik web adresi http://ir.emu.edu. tr olup öğrencilere bölüm ve dersler hakkında gerekli bilgiyi verebilmek için tasarlanmıştır.

Programın ilk yıllarında, Sosyoloji, İktisat ve Beşeri Bilimler gibi alanlardan seçilmiş derslerin okutulduğu bir genel eğitim programı takip edilmektedir. Daha sonraki dönemlerde alınan alan dersleri ise bu temeller üzerine kurulmakta ve öğrencilere sunulmaktadır.

Kariyer Olanakları

Uluslararası ilişkiler Bölümü mezunları için, hem kamu hem de özel sektörde, çeşitli kariyer olanakları bulunmaktadır. Türkiye ve KKTC Dışişleri teşkilatlarında, kariyerlerini diplomat olarak sürdüren başarılı mezunlarımız bulunmaktadır. Bunların dışında, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Arnavutluk Adalet Bakanı Aldo Bumci ve KKTC Yüksek Adalet Mahkemesi Üyesi Gönül Erönen bölümümüzden mezun olmuşlardır. Dışişleri bakanlıklarının yanı sıra, birçok kamu kuruluşu, özel sektörde ise medya, iletişim ve bankacılık dalları başta olmak üzere uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşlarında mezunlarımız için pek çok iş imkanı mevcuttur.

İletişim

Tel: +90 392 630 1401
Faks: +90 392 365 1017
E-posta: fbe@emu.edu.tr
Web: ir.emu.edu.tr

Dersler hakkında detaylı bilgi almak için bölüm ve/veya fakülte ile iletişime geçebilirsiniz.

Ref. Ders Kodu Ders Adı Ders Lab Tut. Kredi ECTS Syl.
Dönem 1
13711 PSIR101 Küresel Siyasete Giriş - - - 3 6
13712 ECON101 Ekonomiye Giriş - I 3 - 1 3 7
13713 MGMT171 Bilgi Teknolojilerine Giriş - I 3 - 1 3 5
13714 MATH105 Sanat ve Sosyal Bilimler için Matematik 3 1 1 3 6
13715 ENGL181 Akademik İngilizce - I 5 1 - 3 4
13715 ENGL191 İngilizce'de İletişim - I 3 1 - 3 4
13716 HIST280 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 - - 2 2
13716 TUSL181 İkinci Dil Olarak Türkçe 2 - - 2 2
Dönem 2
13721 PSIR104 Siyaset Bilimine Giriş - - - 3 6
13722 PSIR120 Hukuka Giriş - - - 3 7
13723 ECON102 Ekonomiye Giriş - II 3 - 1 3 7
13724 PSIR172 Siyaset Bilimi&Uluslararası İlişkilerde Uygulamalı Beceriler 3 - - 3 6
13725 ENGL182 Akademik İngilizce - II 5 1 - 3 4
13725 ENGL192 İngilizce'de İletişim - II 3 - 1 3 4
Dönem 3
13731 PSIR201 Uluslararası İlişkiler Teorisi ve Uygulamaları - - - 3 6
13732 PSIR203 Siyaset ve Toplum - - - 3 6
13733 PSIR205 Avrupa Siyasi Tarihi - I 3 - - 3 6
13734 STAT201 İstatistik - I 3 1 - 3 6
13735 MGMT211 İşletmelerde İletişim 3 - - 3 6
Dönem 4
13741 PSIR206 Avrupa Siyasi Tarihi - II 3 - - 3 6
13742 PSIR210 Uluslararası Örgütler - - - 3 7
13743 PSIR212 Karşılaştırmalı Siyaset - - - 3 7
13744 PSIR220 Araştırma Tasarımı - - - 3 6
13745 UE01 Üniversite Geneli Seçmeli - I 3 - - 3 4
Dönem 5
13751 PSIR301 Ortadoğu Siyaseti - - - 3 5
13752 PSIR305 Dış Siyaset Analizi 3 - - 3 7
13753 PSIR311 Uluslararası Siyasal Ekonomi - - - 3 7
13754 MGMT101 İşletmeye Giriş - I 3 - - 3 6
13755 FINA319 Uluslararası Finans Kuruluşları ve Politikaları 3 - - 3 5
Dönem 6
13761 PSIR306 Türk Dış Politikası - - - 3 6
13762 PSIR308 Karşılaştırmalı Siyaset : Avrupa 3 - - 3 7
13763 PSIR310 Kalkınma Politikaları - - - 3 7
13764 AE01 Alan Seçmeli Dersi - I 3 - - 3 6
13765 UE02 Üniversite Geneli Seçmeli - II 3 - - 3 4
Dönem 7
13771 PSIR405 Uluslararası Hukuk - - - 3 7
13772 PSIR407 Avrupa Birliği Politikaları 3 - - 3 7
13773 AE02 Alan Seçmeli Dersi - II 3 - - 3 6
13774 AE03 Alan Seçmeli Dersi - III 3 - - 3 6
13775 UE03 Üniversite Geneli Seçmeli - III 3 - - 3 4
Dönem 8
13781 PSIR410 Çatışma, Barış ve Güvenlik - - - 3 6
13782 PSIR412 Dünya Siyasetinden Seçme Konular - - - 3 6
13783 AE04 Alan Seçmeli Dersi - IV 3 - - 3 6
13784 AE05 Alan Seçmeli Dersi - V 3 - - 3 6
13785 AE06 Alan Seçmeli Dersi - VI 3 - - 3 6
DAÜ Web Siteleri