Skip Navigation LinksAbout-Us

About-Us

Bölüm Misyonu

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilere dünyayı anlama ve kavrama olanağı sağlamaktadır. Bölümümüzün misyonu öğrencilerimizi toplum yararına önemli projelere imza atabilecek düzeyde bilgi sahibi birer birey olarak yetiştirmektir. 

Bölüm İmkanları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tam zamanlı 1 profesör, 4 doçent, 4 yardımcı doçent, 5 araştırma görevlisi ve 2 öğrenci asistanından oluşan seçkin bir yönetim kadrosuyla eğitim vermektedir. Bölümün lisans öğrencileri için dünyadaki güncel konuları tartışmak üzere düzenlenmiş bir Uluslararası İlişkiler Kulübü vardır. Bölümün ayrıca Kıbrıs Politikalar Merkezi (CPC) ile işbiriği bulunmaktadır. CPC ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne odaklanan ve bölgesel ve küresel barışı katılımcı demokrasiyi yoluyla çözüme kavuşturmayı amaçlayan bir sivil toplum örgütüdür.

Eğitimde Farklılık

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programımıza 5 yıllık bir süre için 2014 yılında Almanya merkezli FIBAA ait (Uluslararası İş İdaresi Akreditasyon Vakfı) akreditasyon verildi. Öğrencilerimiz iyi tasarlanmış müfredatlar aracılığıyla yazılı ve sözlü iletişim ve bireysel araştırma becerilerini geliştirme şansı bulmaktadırlar. Buna ek olarak, bilgi ve becerileri pratik uygulamak için dönem projeleri ve ödevleri verilmektedir. Bölüm ayrıca siyasi konuları daha iyi kavrayabilmeleri için öğrencilere yönelik seminerler, konferanslar ve yuvarlak masa tartışmaları düzenlemektedir.

Başarılarımız

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü farklı araştırma projeleri ile Kıbrıs sorununun ve KKTC'nin sosyo-politik gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bölümümüzün European Consortium for Political Research (ECPR) ile tam üye olarak işbirliği bulunmaktadır. Bölümümüzden günümüze kadar 1650 öğrenci mezun olmuştur. Bu mezunlar çeşitli ülkelerde uluslararası şirketler ve devlet kurumlarında çalışmaktadır.

Öğrencilerimizin Değeri

Bölümümüze kayıtlı dünyanın birçok yerinden gelen öğrencilerimiz bulunmaktadır. Bunlar arasında Doğu ve Orta Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Rusya ve Orta Asya gibi bölgeler ağırlıktadır. Bölümde ana dili Türkçe olan öğrenci sayısı oldukça azdır. Öğrencilerimizin farklı kökenden geliyor olması kültürlerarası alışverişe olanak sağlamaktadır. Özellikle yüksek lisans öğrencileri artan kültürel çeşitliliği yansıtmaktadır.

Kariyer Olanakları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümü mezunları için, hem kamu hem de özel sektörde, çeşitli kariyer olanakları bulunmaktadır. Birçok mezunumuz kendi ülkelerindeki dışişleri bakanlığında iş bulmuşlardır. Birçoğu da diğer kamu sektörlerinde iş bulmuşlardır. Diğer birçok mezunumuz uluslararası kuruluşlarda diplomat olarak çalışmaktadırlar. Özel sektörde de iş bulma sıkıntısı yaşanmamaktadır. Birçok mezunumuz medya, iletişim ve bankacılık sektöründe çalışmaktadır. Birçok mezunumuz ise yüksek lisans veya doktora için Cambridge ve Cornell gibi prestijli üniversitelerde yer almaktadır. Bölümümüz bu güne kadar 1656 mezun vermiştir. Bunların 1522'si lisans ve 134'ü yüksek lisans mezunudur. Şuan da kayıtlı 400 lisans öğrencimiz ve 90'ın üzerinde lisansüstü öğrencimiz bulunmaktadır.

DAÜ Web Siteleri