Skip Navigation LinksNews
Tüm Haberleri Göster

DAÜ-KPM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen ve DAÜ-KPM Araştırma Görevlisi Devrim Şahin PAN-Avrupa Konferansı’na Katıldı

DAÜ-KPM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen ve DAÜ-KPM Araştırma Görevlisi Devrim Şahin PAN-Avrupa Konferansı’na Katıldı
Yayınlanma Tarihi: 17 Ekim 2021, Pazar
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Politikalar Merkezi (DAÜ-KPM) Başkanı ve DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen ile DAÜ-KPM Araştırma Görevlisi Devrim Şahin, bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen “Güç Politikalarının Doğası" konulu Pan-Avrupa konferansına katılarak yaptıkları çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirdi. European International Studies Association (Avrupa Uluslararası Çalışmalar Birliği - EISA) tarafından geçtiğimiz 2020 yılının Eylül ayında Malta'da gerçekleştirilmesi planlanan uluslararası konferans, pandemi nedeniyle bu yıla ertelenerek sanal ortamda 13-17 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Dört gün süren ve çok sayıda ülkeden katılımcının yer aldığı konferansta, birçok panelin yanı sıra toplantılar ve çalıştaylar gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz'de Güvenlik Tehditleri 
“Akdeniz'i Yeniden Keşfetmek: Kimlik, Politika, Güvenlik" panelinde konuşma yapan Prof. Dr. Sözen, Doğu Akdeniz'de oyunculardan birinin kazancının diğerinin kaybı sayıldığı sıfır toplamlı bir oyun oynandığını, ancak herkesin kazanabileceği bir yolun zorlanması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Sözen, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları ve hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusundaki rekabete dahil olan aktörlerin, izledikleri stratejiler ve taktiklerin bölgedeki denizaltı gaz enerji kaynakları üzerinde çok oyunculu bir satranç oyununa dönüştüğünü iddia etti. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda birbiri ile örtüşen hukuksal iddiaların uluslararası hukukun bölünmüşlüğünü ortaya çıkardığına dikkat çeken Prof. Dr. Sözen, bunu aşmak için ilgili tüm aktörlerin uluslararası gayri resmi doğal gaz konferansında bir araya gelip diyalog sürecini başlatmasının zorunluluğuna, aksi takdirde bölgedeki kutuplaşmanın derinleşeceğine işaret etti. 

Egemenlik, Uluslararası Hukuk ve Düzen
Konferans sırasında “Uluslararası Toplum" panelinde konuşan DAÜ-KPM Araştırma Görevlisi Devrim Şahin, çoğulcu bir küresel toplumun çoğulcu taleplerini ve güvenlik kaygılarını karşılayabilecek daha duyarlı ve kapsamlı bir uluslararası hukuk çerçevesinin gereğine dikkat çekti. 90'lı yıllarda Balkanlar'dan başlayarak Suriye, Afganistan ve Libya ile günümüze uzanan çatışmalar ile bunların yol açtığı tarihteki 'kavimler göçü'ne benzer şekilde ortaya çıkan mülteci akımlarının yeni tehditlerin ulus ötesi doğasının sonucu olduğunu vurgulayan Şahin, halihazırda COVID-19 salgını ve iklim krizi gibi ulus ötesi tehditlerin kontrol altına alınamamasının, mevcut uluslararası hukuk sisteminin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdiğini iddia etti. Şahin birçok ulusun halklarını korumak için çeşitli izolasyon politikaları uygularken, tekrar açılmaya gittiklerinde aynı tedbirleri eş zamanlı olarak uygulamayan diğer ülkelerden bulaşın yeniden yayıldığını örnek gösterdi. Bu noktada ulus ötesi doğaya sahip yeni tehditlerin ulusal ya da yerel politikalarla önlenemeyeceğinin ortaya çıktığına işaret eden Şahin, bunların yayılmadan önce köklerinde önlenmesini sağlayacak küresel düzeyde koordinasyon ve erken uyarı mekanizmalarının aciliyeti ve kaçınılmazlığına vurgu yaptı. 

DAÜ Web Siteleri