Skip Navigation LinksNews
Tüm Haberleri Göster

DAÜ’de Savaş, Barış ve Devlet İnşası Üzerine Önemli Konferans

DAÜ’de Savaş, Barış ve Devlet İnşası Üzerine Önemli Konferans
Yayınlanma Tarihi: 21 Eylül 2021, Salı
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Politikalar Merkezi (DAÜ-KPM) ve DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Avusturya Viyana Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi Bölümü ile iş birliği yaparak bir tartışma paneli düzenledi. Geçtiğimiz günlerde DAÜ’de gerçekleştirilen “Savaş, Barış ve Devlet İnşası” konulu panele konuşmacı olarak DAÜ-KPM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen ve Viyana Üniversitesi’nden Prof. Dr. Irene Etzersdorfer ile Dr. Mag. Ralph Janik katıldılar.

Konuşmacıları takdim ettikten sonra bir açılış konuşması yapan Prof. Dr. Sözen, çeşitli diplomatik yöntemlerle ve politik liderlerle farklı zeminlerde ve yerlerde gerçekleştirilmiş olan Kıbrıs görüşmelerinin tarihsel bir değerlendirmesini yaptı. 2016 yılında İsviçre’de gerçekleştirilen görüşmenin çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Prof. Dr. Sözen, Rum tarafının daha fazla ilerlemeye hazır olmaması üzerine federasyon dışı çözümlerin gündeme geldiğini, ancak Türkiye’nin iki devletli çözüm tezinde tavizsiz mi olduğunu, yoksa Rum tarafını iki toplumlu ve iki bölgeli federasyona razı etmeye mi çalıştığına emin olmadığını ifade etti.

Prof. Dr. Sözen’in konuşmasının ardından bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Etzersdorfer, siyasi amaç ve hedeflerin savaşın kendine has bir özelliği olduğunu ve savaşın bu karakterinin aslında onu diğer bireysel hedefli suç eylemlerinden ayırdığını, geleneksel olarak savaşın politikanın bir devamı olarak görüldüğünü, yani bir devletin başka bir devleti kendi tercihleri doğrultusunda hareket etmeye ikna etmek veya zorlamak için şiddet içeren bir takım araçları kullanması manasına geldiğini belirtti. 1945’te Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası toplum kavramlarının ortaya çıktığını ve devletlerarası savaşı yasakladığına da değinen Prof. Dr. Etzersdorfer, uluslararası yapının politik örgütlenmesinde olan bu dönüşümden dolayı artık devletlerarası savaşların politikanın devamı bir araç olarak kullanılamadığını, ancak bu sefer de birçok iç savaşın ortaya çıktığını açıkladı.

Prof. Etzersdorfer’in ardından sözü devralan Dr. Janik, savaşlar doğasında gerçekleşen bu dönüşümü uluslararası hukuk düzeyinde yorumladı. Günümüzde mülteci akımları gibi tüm dünyayı ilgilendiren ulus ötesi olayları beraberinde getiren bu dönüşümün önemini belirten Dr. Janik, iç savaşlarla ve insansız hava araçları ile ilgili yasal düzenlemelerin eksik olduğuna, bunun altında yatan nedenin uluslararası hukukun devletlerarası olmayan savaşları düzenlememesi olduğunu, uluslararası toplumun iç savaşların tanımı üzerinde bir anlaşmaya varabilmesinin ve bunu uluslararası hukuka iç savaşları düzenleyebileceği bir şekilde adapte edebilmesinin on yıllar alabileceğine değindi.


DAÜ Web Siteleri