Skip Navigation LinksNews
Tüm Haberleri Göster

DAÜ ve Adam Mickiewicz Üniversitesi İş Birliği ile Uluslararası Güvenlik Konferansı Düzenlendi

DAÜ ve Adam Mickiewicz Üniversitesi İş Birliği ile Uluslararası Güvenlik Konferansı Düzenlendi
Yayınlanma Tarihi: 17 Kasım 2021, Çarşamba
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Polonya’da bulunan Adam Mickiewicz Üniversitesi, iki üniversite arasındaki ikili iş birliği anlaşmasının bir parçası olarak, uluslararası bir bilimsel konferans düzenledi. Günümüzde uluslararası güvenlikte yaşanan sorunları konu alan konferans, 17 Kasım 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Uluslararası güvenliğin küresel yönleri, Avrupa güvenliği, Orta Doğu Avrupa’daki güvenlik sorunları ve Doğu Akdeniz güvenliği üzerine dört tartışma panelinden oluşan konferans; uluslararası iş birliğini, saygıyı ve diyalog kültürünü teşvik etmeyi amaçladı.


“Gelişmeleri Makro ve Küresel Düzeyde Anlamak Gerekiyor”

Panellerin moderatörleri arasında bulunan DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı ve DAÜ Kıbrıs Politikalar Merkezi Başkanı (KPM) Prof. Dr. Ahmet Sözen, Doğu Akdeniz güvenliği panelinde bir de konuşma yaptı. Prof. Dr. Sözen, Doğu Akdeniz’i anlamak için yerel ve bölgesel sorunların öncesinde, makro ve küresel düzeyde gelişmeleri anlamak gerektiğini ve sonrasında bölgeye ve yerele odaklanılması gerektiğini belirterek konuşmasına başladı. Popülist politikaların yükseldiğini, gitgide daha çok demokratik ülkenin otoriter bir rejime dönüştüğünü, ABD’nin göreceli olarak zayıfladığı ve Çin ile Rusya’nın göreceli olarak yükseldiği yeni bir güç yapılanması oluştuğunu, NATO ittifakı içerisinde ABD ile Fransa’nın başını çektiği bazı Avrupa ülkeleri arasında sorunlar bulunduğunu, tüm bu küresel gelişmelerin Doğu Akdeniz bölgesindeki gelişmeler üzerinde etkili olduğunu ifade etti. Bölgede en uzun kıyılara sahip önemli bir aktör olan Türkiye’nin bu gelişmeleri hesaba kattığını, bu yüzden hem diplomatik, hem de askeri bakımdan daha iddialı davrandığına dikkat çeken Prof. Dr. Sözen, Doğu Akdeniz’deki rekabetin altında yatan nedenin, birçok kişinin iddia ettiği gibi daha çok doğal kaynak sahibi olmak ve kontrol etmek değil, küresel ölçekteki güç değişimi olduğunu vurguladı.


“Kıbrıs’ta İki Toplum Arasında Güven İnşa Edilmeli”

Aynı panelde konuşma yapan DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. İpek Borman ise Doğu Akdeniz ve Kıbrıs probleminin kısıtlamalarını ve potansiyellerini güvenlik perspektifinden değerlendirdi. Doğu Akdeniz meselesinin geleneksel güvenlik yaklaşımlarının stratejik prizmasından değerlendirilmesinin sorunlu bir yaklaşım olduğuna inandığını belirten Dr. Borman, bunun Doğu Akdeniz bölgesinde ortaya çıkan güvenlik kompleksinde görüldüğünü ifade etti. Dr. Borman bölgede bir güvenlik paradoksunun ortaya çıktığını, bunun aşılması için söylem ve eylemlerin güvensizlikleştirilmesi gerektiğine ve Kıbrıs’ın iki toplumu arasında güvenin inşa edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Daha barışçıl bir gelecek için toplumlar içindeki sosyal güvensizlik, travma ve korkuların giderilmesinin büyük önem taşıdığını, insan faktörünün ön plana getirilerek Kıbrıs sorununun yeniden düşünülmesi gerektiğine dikkat çekti.
DAÜ Web Siteleri