Skip Navigation LinksNews
Tüm Haberleri Göster

DAÜ, Atina'da Gerçekleştirilen “PANDEMONIUM” Konferansına Katıldı

DAÜ, Atina
Yayınlanma Tarihi: 1 Eylül 2022, Perşembe


Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve DAÜ-KPM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen ile DAÜ-KPM Araştırma Görevlisi Devrim Şahin, “Pandemonium: Zamanımızın Farazi Kıyamet Öngörülerini Sorgulamak” konulu konferansa katılarak yaptıkları çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirdi. European International Studies Association (Avrupa Uluslararası Çalışmalar Birliği - EISA) tarafından her yıl gerçekleştirilen Pan-Avrupa konferans serisinin 15.’si olan Pandemonium konferansı, 1 ile 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Atina Panteion Üniversitesi'nde düzenlendi.

Kalıcı Barış ve Kolektif Eylem
“Uluslararası Toplumun Yayılması ve Değişimi” panelinde “Uluslararası Ortam” üzerine bir konuşma yapan Prof. Dr. Sözen ve Şahin, uluslararası hukuk düzeninin anarşik bir uluslararası toplumu yansıttığını ancak günümüz uluslararası toplumunun evrensel bir doğası olduğunu belirtti. Prof. Dr. Sözen ve Şahin kalıcı barışın sağlanabilmesi için ‘kolektif eylem’ ve ‘evrensel toplum’ anlayışının şart olduğunu dile getirerek, bu arayışın insanlık tarihinde yeni olmadığını ve Aristotales gibi Antik Yunan filozofları tarafından öngörüldüğünü açıkladı. 2500 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen uluslararası camianın halen kalıcı barıştan ve kolektif eylemden uzak olduğuna değinen Prof. Dr. Sözen ve Şahin, bunun başlıca nedeni olarak kısa dönem ve bireysel politik çıkarlar ile ihtiraslara işaret etti. Söz konusu sunumda kolektif eylem problemlerinin uluslararası hukuk kurallarının kontrol ve frenleme mekanizmaları olarak ulusal hukuk sistemlerinin içine yerleştirilerek iç içe geçmeleri ile aşılabileceği üzerinde duruldu.

Öngörülememezlik İlkesi
“Klasik Yaklaşımın Kıyamet Senaryoları ile Karşılaşması” panelinde ise ‘bilginin temelleri’ üzerine konuşma yapan Prof. Dr. Sözen ve Şahin uluslararası ilişkiler teorilerinin uluslararası hukuk bilimini sağlıklı bir şekilde bilgilendirebilmesinin bilimsel yöntemdeki paradigma değişiminin kabulü ile mümkün olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Sözen ve Şahin uluslararası ilişkiler bilimsel yöntemlerinin fizik biliminde kullanılan indirgemeci Newton’cu klasik bilimi temel aldığını, ancak doğrusal ve öngörülebilir bir evren anlayışına sahip bu yöntemin artık fizik biliminde popüler olmadığını belirtti. 1900’lü yılların başından beri Heisenberg’in ‘öngörülemezlik ilkesi’ ışığında kuantum biliminin fizikte yükselişine işaret eden Prof. Dr. Sözen ve Şahin, dönüştürücü etki-tepki sarmalları ve karmaşık-uyarlanabilir sistemsel özelliklere odaklanan bu anlayışa göre evrenin öngörülemez olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Sözen ve Şahin sosyal sistemlerin fiziksel sistemlerden farklı olarak ‘özbilinç’ temeline dayandığını ve tabiatıyla öngörülemezlik ilkesinin kabulüyle riskli bireysel ihtirasları sınırlayan bir uluslararası hukuk çerçevesinin müzakere edilebileceğini iddia etti.

Devrimsel Kaotik Barış
DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Şahin’in yazdığı ve Prof. Dr. Sözen’in gözetip denetleyerek yönettiği “Devrimsel Kaotik Barış” konulu doktora tezinin bulgularının da sunulduğu panellere katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Yeni bir teori iddiasında olan çalışmanın literatürde var olan teorilerden farklı olarak ne sunduğuna dair gelen sorular üzerine, Prof. Dr. Sözen ve Şahin uluslararası ilişkiler sisteminin anarşik olarak tanımlandığından itibaren bu anlayışın hiçbir zaman açık bir şekilde reddedilmediğine ve başka bir şey uygulanamaz gibi kabul gördüğüne işaret ettiler. Devrimsel Kaotik Barış teorisinin ise manipülatif bu algıya son verme çağrısında bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Sözen ve Şahin, uluslararası ilişkiler sisteminin kuantum ve kaotik anlayışlarının ortak temeli olan karmaşıklık ilkesinin kabulüyle daha sağlıklı analiz edilebileceğini iddia ettiler.

DAÜ Web Siteleri