Tüm Haberleri Göster

DAÜ'lü Akademisyen Prof. Dr. Sözen “Varşova Demokrasi İçin Diyalog 2018 Konferansı”nda Konuşma Yaptı

DAÜ
Yayınlanma Tarihi: 9 Aralık 2018, Pazar
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Kıbrıs Politikalar Merkezi (KPM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen, “Varşova Demokrasi için Diyalog 2018” başlıklı uluslararası konferansta konuşma yapmak için Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından davet edildi. Geçtiğimiz günlerde “Diyalogda demokrasi, demokraside diyalog” teması ile gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını Polonya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Marek Magierowski yaptı. Üç panelden oluşan konferansın “Uyuşmazlık Önlenmesinde Yenilikçi Yaklaşımlar” panelinde sunum yapan Prof. Dr. Sözen, dünyadaki güncel eğilimleri kendi bakış açısıyla analiz etti.

90’lı yılların başında hakim olan inanca göre liberal demokrasinin yerini alacak alternatif bir ideolojinin olmadığına ve küreselleşmenin tüm sorunlarımızı çözeceğine inanıldığını belirterek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Sözen, sorunların devletlerin kendi içinde veya birbirleri arasında adil bir şekilde çözülememesinden dolayı dünyanın radikalleştiğini ifade etti. Ayrıca, bunun sonucu olan 11 Eylül terörist saldırılarına karşı Batı’nın tepkisinin, özellikle de ABD’nin tek yanlılık ile önleyici saldırı/müdahale gibi politikaların, dünyada radikalizmin ve şiddetin yayılarak daha da artmasına yol açtığına değinen Prof. Dr. Sözen, Avrupa ile diğer yerlerde ortaya çıkan mülteci krizi, aşırı milliyetçilik, ırkçılığın artması gibi eğilimlerin bunun bir tür göstergesi olduğunu ifade etti.

Konuşmasına devamla Prof. Dr. Sözen, son yıllarda iki eğilimin görülmekte olduğunu, bunlardan birinin küreselleşmenin ötesinde ve küreselleşmeye rağmen ulus devlete verilen önemin artması ve ulus devletin otoriterleşmesi, diğerinin ise İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası sistemin demokrasi, hukukun üstünlüğü, çok taraflılık ve (kısmen) insan hakları gibi değerlerin önemini kaybetmesi olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Sözen, ayrıca bugünün siyasi, hukuki ve kurumsal sisteminin Westfalya (ulus devlet) modeline dayandığını, örneğin herhangi bir uyuşmazlığı çözmeye çalışan bir kuruluşun uluslararası hukukun devletlerin ortak rızasına dayandığını dikkate alması gerektiğini, ancak uyuşmazlıkların ise doğasının değiştiği Westfalya ötesi bir dünyada yaşadığımızı vurguladı. BM sistemini radikal bir şekilde reform etmenin zorluğunu farkında olduğunu ancak BM’li bir dünyanın BM’siz bir dünyadan daha iyi olduğuna inandığını belirten Prof. Dr. Sözen, uyuşmazlıkların engellenmesinin devletlerin devlet dışı aktörler ile el ele çalıştığı melez yapıda bir sisteme dayanması gerektiğine dikkat çekti.
News