Skip Navigation LinksNews
Tüm Haberleri Göster

Arap Baharı 10 Yıl Sonra DAÜ’de İrdelendi

Arap Baharı 10 Yıl Sonra DAÜ’de İrdelendi
Yayınlanma Tarihi: 15 Aralık 2021, Çarşamba

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Politikalar Merkezi (DAÜ-KPM) ve DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün iş birliği ile “Arap Baharı - 10 Yıl Sonra: Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesindeki Halk Protestoları ve Siyasi Değişim” konulu konferans, DAÜ’de gerçekleştirildi. Konferansın moderatörlüğünü DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve DAÜ-KPM Yönetici Direktörü Prof. Dr. Ahmet Sözen yaparken, Yakın Doğu Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nur Köprülü ise konuşmacı olarak yer aldı. 

2011 Arap Ayaklanmaları sonrası dönemde yeniden ortaya çıkan ana sorulardan birinin, bu halk protestolarının ve siyasi açılım için yapılan popüler çağrıların Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde ne ölçüde demokratikleşmeye yol açacağı olduğunu belirterek sözlerine başlayan Prof. Dr. Köprülü, otoriter rejimlerin kalıcılığını kültürel özgünlük ve ataerkilliğin bir türevi olarak açıklayan hakim düşüncenin aksine, Arap Ayaklanmaları’nın korku eşiğini aştığını ve bölgede yeni bir siyasi aktivizme yol açtığını ifade etti. 

Prof. Dr. Köprülü, konuşmasına devamla, Arap Ayaklanmaları’nın sonuçları ve etkilerini, bu protestoların bize ne anlattığını, Arap Demokrasileri’nin neden olmadığını irdeleyerek, protestolar sırasında ve takip eden dönemde rejimlerin Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde benzer yollar izlemediği düşüncesinin hakim olduğunu, sonuç olarak bir “Arap Yolu”ndan bahsetmenin mümkün olmadığını açıkladı. Bu hareketleri bölgede “devrimci bir dönüşümün” göstergesi olarak değerlendirmek için henüz çok erken olduğuna değinen Prof. Dr. Köprülü, ancak “devlet-toplum ilişkileri”nin yeniden formüle edilmesinde ve “vatandaşlık” tanımında bir değişiklik olduğu gerçeğinin görmezden gelinemeyeceğine dikkat çekti.

DAÜ Web Siteleri